Wracamy do Szkoły, Internatu i do zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka ! 😃 Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zajęciami stacjonarnymi, w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.