Kadra

Funkcjonowaniem Ośrodka kieruje Siostra Dyrektor Sylwia mgr Barbara Bocheńska przy współpracy Wicedyrektora ds. Szkoły mgr Anny Babiak. W Ośrodku zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele – pedagodzy specjalni, psycholog, pedagog szkolny, logopeda.

 Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020:

klasa I-III – mgr Violetta Graczyk

klasa IV-V szkoła podstawowa – mgr Robert Zięterski

klasa VII- s. mgr Michalina -Karolina Dalasińska. 

klasa IV-VII a – mgr Sabina Boos

klasa IV-VIII b- mgr Anna Pawlak

klasa VIII – mgr Izabela Kapłon

 

klasa I- IIIa Przysposabiająca do Pracy – mgr Karolina Rarus-Furtek

klasa I- IIb Przysposabiająca do Pracy – mgr Beata Legierska

 

Katechetka-  s. mgr Michalina -Karolina Dalasińska

Logopeda –  mgr Marta Herod

                    mgr Justyna Kopeć

Terapeuta SI – s. mgr Zofia – Katarzyna Świtajska

Psycholog – mgr Marta Godec-Kiełbasa

Pedagog – mgr Beata Legierska

 

Wychowawcy internatu:

Gr. I chłopcy

mgr s. Wioletta Zawada

mgr Joanna Bzymek

 

Gr. II najstarsi chłopcy

s. Andrea – mgr Agnieszka Świętochowska

mgr Artur Oczkoś

 

Gr. III dziewczynki

mgr Ewa Miszta-s. Amatis

mgr Urszula Rapior

mgr Magdalena Polańska

 

Gr. IV najmłodsi chłopcy

mgr Ewa Beżyk

mgr Joanna Kuzian

 

Dzieci mają zapewnioną również opiekę medyczną (pielęgniarka, pediatra, stomatolog, neuropsychiatra).

Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem Rejonowym w Kłodzku, PCPR, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, różnymi instytucjami w naszym mieście.