Funkcjonowaniem Ośrodka kieruje Siostra Dyrektor Zofia mgr Katarzyna Świtajska
przy współpracy Wicedyrektora ds. Szkoły mgr Anny Babiak. W Ośrodku zatrudniona
jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele – pedagodzy specjalni,
psycholog, pedagog szkolny, logopedzi, terapeuci.

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022:

 • klasa I-IIIa – mgr Violetta Graczyk
 • klasa I-IIIb – mgr K. Różańska-Szylak
 • klasa IVb – mgr A. Górska
 • klasa IV-VIIIb – mgr S. Boss
 • klasa IV-VIIIc – mgr J. Pietras
 • klasa IV-Va – mgr I. Kapłon
 • klasa VIa – mgr J. Kopeć
 • klasa VII-VIIa – mgr R. Zięterski
Przedszkola grupa Pszczóki
Przedszkole grupa Misie

 • klasa Przysposabiająca do Pracy I-II – mgr M. Jaźwiecka
 • klasa Przysposabiająca do Pracy II-III – mgr A. Legierska
 • klasa Przysposabiająca do Pracy III – mgr K. Rarus-Furtek

Logopeda –  mgr Marta Herod, mgr Justyna Kopeć
Terapeuta SI – s. mgr Zofia – Katarzyna Świtajska
Psycholog – mgr Marta Godec-Kiełbasa

Pedagog – mgr Beata Legierska

Wychowawcy internatu:
Gr. I chłopcy
s. Andrea – mgr Agnieszka Świętochowska
mgr Edyta Kapral
mgr Adam Cholewa

Gr. II najstarsi chłopcy
mgr Artur Oczkoś
mgr Joanna Bzymek

 Gr. III dziewczynki
s. Amatis – mgr Ewa Miszta
mgr Patrycja Wajda

Gr. IV najmłodsi chłopcy
mgr Ewa Beżyk
mgr Joanna Kuzian

Gr. V dziewczynki
mgr Urszula Rapior

mgr Ewa Krzesińska

Dzieci mają zapewnioną również opiekę medyczną (pielęgniarka, pediatra, stomatolog, neuropsychiatra).
Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem Rejonowym w Kłodzku, PCPR, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, różnymi instytucjami w naszym mieście.