Funkcjonowaniem Ośrodka kieruje Siostra Dyrektor Zofia mgr Katarzyna Świtajska
przy współpracy Wicedyrektora ds. Szkoły mgr Anny Babiak. W Ośrodku zatrudniona
jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele – pedagodzy specjalni,
psycholog, pedagog szkolny, logopedzi, terapeuci.

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021:

  • klasa I-II – mgr Violetta Graczyk
  • klasa III- mgr Agata Górska
  • klasa V szkoła podstawowa – s. Michalina -Karolina Dalasińska.
  • klasa VI- mgr Robert Zięterski
  • klasa IV-VII – mgr Sabina Boos
  • klasa VIII – mgr Izabela Kapłon

 

  • klasa Przysposabiająca do Pracy 1 – mgr Karolina Rarus-Furtek
  • klasa Przysposabiająca do Pracy 2 – mgr Beata Legierska
  • klasa Przysposabiająca do Pracy 3 – mgr Marta Jaźwiecka

Katechetka-  s. Michalina -Karolina Dalasińska
Logopeda –  mgr Marta Herod
                       mgr Justyna Kopeć
Terapeuta SI – s. mgr Zofia – Katarzyna Świtajska
Psycholog – mgr Marta Godec-Kiełbasa

Pedagog – mgr Beata Legierska

Wychowawcy internatu:
Gr. I chłopcy
s. mgr Wioletta Zawada
s. Andrea – mgr Agnieszka Świętochowska

Gr. II najstarsi chłopcy
mgr Artur Oczkoś
mgr Joanna Bzymek

 Gr. III dziewczynki
s. Amatis – mgr Ewa Miszta

Gr. IV najmłodsi chłopcy
mgr Ewa Beżyk
mgr Joanna Kuzian

Dzieci mają zapewnioną również opiekę medyczną (pielęgniarka, pediatra,
stomatolog, neuropsychiatra).
Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem Rejonowym w Kłodzku, PCPR, Ośrodkami
Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, różnymi
instytucjami w naszym mieście.