Funkcjonowaniem Ośrodka kieruje Siostra Dyrektor Zofia mgr Katarzyna Świtajska przy współpracy Wicedyrektora ds. Szkoły mgr Sabiny Boos. W Ośrodku zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele – pedagodzy specjalni, psycholog, pedagog szkolny, logopedzi, terapeuci.

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023:
 • klasa I-IIIa – mgr V. Graczyk
 • klasa I-IIIb – mgr B. Legierska
 • klasa I-IIIc – mgr J. Ptasińska
 • klasa IVa – mgr M. Jabłońska – s. Ancella
 • klasa IV-VIIIb – mgr S. Boos
 • klasa IV-VIIId – mgr A. Pawlak
 • klasa IV-VIIIc – mgr J. Pietras
 • klasa Va – mgr I. Kapłon
 • klasa VI-VIIa – mgr J. Kopeć
 • klasa VII-VIIIa – mgr R. Zięterski
Przedszkole grupa 1 mgr I. Polak, mgr W. Zawada – s. Wioletta
Przedszkole grupa 2 mgr D. Jarosińska, mgr M. Gaj
 • klasa Przysposabiająca do Pracy I-II – mgr K. Różańska-Szylak
 • klasa Przysposabiająca do Pracy II-III – mgr M. Jaźwiecka
 • klasa Przysposabiająca do Pracy III – mgr K. Rarus-Furtek
Logopeda –  mgr M. Herod, mgr J. Kopeć, mgr E. Kapral Terapeuta SI – mgr M. Marcinkowska Psycholog – mgr M. Godec-Kiełbasa, mgr A. Fisel Pedagog – mgr K. Świtajska – s. Zofia Wychowawcy internatu:  Gr. I mgr A. Cholewa mgr E. Kapral Gr. II  mgr M. Michalska mgr J. Bzymek  Gr. III  mgr E. Miszta – s. Amatis mgr P. Wajda Gr. IV  mgr E. Beżyk mgr J. Kuzian
Gr. V 
mgr U. Rapior
Wychowankowie mają zapewnioną również opiekę medyczną (pielęgniarka, pediatra, stomatolog, neuropsychiatra). Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem Rejonowym w Kłodzku, PCPR, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, różnymi instytucjami w naszym mieście.