Funkcjonowaniem Ośrodka kieruje Siostra Dyrektor s. Bogna mgr Bożena Nowak
przy współpracy Wicedyrektora ds. Szkoły mgr Sabiny Boos. W Ośrodku zatrudniona
jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele – pedagodzy specjalni,
psycholog, pedagog szkolny, logopedzi, terapeuci.

Przedszkole grupa 1 Pszczółki
mgr I. Polak, mgr W. Zawada – s. Wioletta

Przedszkole grupa 2 Misie
mgr D. Jarosińska, mgr M. Gaj

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024:

  • klasa I-IIIa – mgr V. Graczyk
  • klasa I-IIIb – mgr J. Ptasińska
  • klasa IVa – mgr Karolina Rarus – Furtek
  • klasa Va – mgr M. Jabłońska – s. Ancella
  • klasa IV-VIIIb – mgr M. Jaźwiecka
  • klasa IV-VIIIc – mgr J. Pietras
  • klasa IV-VIIId – mgr A. Pawlak
  • klasa IV-VIIIe – mgr A. Górska
  • klasa VIa – mgr I. Kapłon
  • klasa VII-VIIIa – mgr J. Kopeć
  • klasa Przysposabiająca do Pracy I-III A – mgr B. Legierska
  • klasa Przysposabiająca do Pracy I-III B– mgr K. Różańska-Szylak  
  • klasa Przysposabiająca do Pracy III – mgr R. Zięterski

Neurologopeda – mgr M. Herod, mgr J. Kopeć,

Logopeda – mgr E. Kapral

Terapeuta SI – mgr M. Marcinkowska

Psycholog – mgr M. Godec-Kiełbasa, mgr A. Fisel

Terapia pedagogiczna WWRD – mgr M. Polańska

Pedagog – mgr Sabina Boos

Wychowawcy internatu:
Gr. I
mgr A. Cholewa
mgr E. Kapral

Gr. II
mgr. Barbara Wolak – s. Ezechiela
mgr J. Kuzian

Gr. III
mgr J. Bzymek
mgr P. Wajda

Gr. IV
mgr M. Michalska
mgr U. Rapior