Funkcjonowaniem Ośrodka kieruje Siostra Dyrektor Zofia mgr Katarzyna Świtajska przy współpracy Wicedyrektora ds. Szkoły mgr Anny Babiak. W Ośrodku zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele – pedagodzy specjalni, psycholog, pedagog szkolny, logopedzi, terapeuci. Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021:
  • klasa I-II – mgr Violetta Graczyk
  • klasa III- mgr Agata Górska
  • klasa V szkoła podstawowa – s. Michalina -Karolina Dalasińska.
  • klasa VI- mgr Robert Zięterski
  • klasa IV-VII – mgr Sabina Boos
  • klasa VIII – mgr Izabela Kapłon
  • klasa Przysposabiająca do Pracy 1 – mgr Karolina Rarus-Furtek
  • klasa Przysposabiająca do Pracy 2 – mgr Beata Legierska
  • klasa Przysposabiająca do Pracy 3 – mgr Marta Jaźwiecka
Katechetka-  s. Michalina -Karolina Dalasińska Logopeda –  mgr Marta Herod mgr Justyna Kopeć Terapeuta SI – s. mgr Zofia – Katarzyna Świtajska Psycholog – mgr Marta Godec-Kiełbasa Pedagog – mgr Beata Legierska Wychowawcy internatu: Gr. I chłopcy s. mgr Wioletta Zawada s. Andrea – mgr Agnieszka Świętochowska Gr. II najstarsi chłopcy mgr Artur Oczkoś mgr Joanna Bzymek  Gr. III dziewczynki s. Amatis – mgr Ewa Miszta mgr Patrycja Wajda Gr. IV najmłodsi chłopcy mgr Ewa Beżyk mgr Joanna Kuzian
Gr. V dziewczynki
mgr Urszula Rapior
mgr Ewa Krzesińska
Dzieci mają zapewnioną również opiekę medyczną (pielęgniarka, pediatra, stomatolog, neuropsychiatra). Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem Rejonowym w Kłodzku, PCPR, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, różnymi instytucjami w naszym mieście.