DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W POLANICY- ZDROJU