Dziękujemy MEiN za wsparcie, dzięki któremu możemy cieszyć się pięknymi i wygodnymi łóżkami i szafkami w Ośrodku, gdzie mieszkamy na codzień. Wszystko sprawia nam wielką radość i dzięki temu czujemy się jak w domu 😊❤️ DZIĘKUJEMY!

O nas

Jesteśmy niepubliczną, oświatowo-wychowawczą placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Naszą wiedzą i wsparciem w zakresie edukacji, opieki i terapii służymy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. W Ośrodku staramy się zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa oraz stworzyć ciepłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą nauce oraz ogólnemu rozwojowi dzieci.

W skład Ośrodka wchodzą:

·       Oddział Przedszkolny dla dzieci od 3 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

·       Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z Autyzmem, Zespołem Aspergera w normie intelektualnej; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym , ze sprzężeniami

·       Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,  znacznym lub z niepełnosprawnością w stopniu lekkim ze sprzężeniami.

·       Internat dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

·       Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole podstawowej

W Ośrodku mamy do dyspozycji :

·       pomieszczenia grupowe (świetlice, sypialnie, łazienki),

·       pomieszczenia szkolne (klasy, pracownie, gabinet terapii integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju, salę doświadczania świata, miejsce zabaw),

·       duże boisko sportowe i ogród.

 

W związku z tym, że nasz Ośrodek znajduje się w pięknej, malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej korzystamy z możliwości organizowania pieszych wycieczek i rajdów po okolicy.

 

 

Prezentacja Ośrodka

Zapraszamy na naszego facebooka

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa
ul. Kościelna 2, 57 – 320 Polanica-Zdrój


SOSW: 74 869-09-19
sekretariat@soswpolanica.pl