Fundacja

Fundacja Szansa została utworzona w marcu 2010 roku i wspiera wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Polanicy Zdroju.

Obecnie pod opieką fundacji znajduje się 47 dzieci.

W internacie szkolnym przebywa 33 dzieci umieszczonych z podziałem ze względu na płeć i wiek. 

Celem fundacji jest przede wszystkim wsparcie  w świadomym i aktywnym przygotowaniu wychowanków do życia w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązanie  i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi.

Dane:

FUNDACJA SZANSA ul. Kościelna 2 

57-320 Polanica-Zdrój 

KRS: 0000350985 REGON 021222566,

NIP 8831836231

Santander Bank Polska nr rachunku 64 1090 2327 0000 0001 1382 6221