Fundacja Szansa została utworzona w marcu 2010 roku i wspiera wychowanków Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Polanicy Zdroju.
Obecnie pod opieką fundacji znajduje się ok 70 dzieci.
Celem fundacji jest przede wszystkim wsparcie w świadomym i aktywnym przygotowaniu
wychowanków do życia w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązanie
i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi.

Dane:

FUNDACJA SZANSA ul. Kościelna 2 

57-320 Polanica-Zdrój 

KRS: 0000350985 REGON 021222566,

NIP 8831836231

Santander Bank Polska nr rachunku 64 1090 2327 0000 0001 1382 6221