W Ośrodku istnieje pięć  grupy wychowawczych: dwie dla dziewcząt i trzy dla chłopców. W każdej grupie pracują wykwalifikowani wychowawcy, którzy sprawują opiekę nad wychowankami, wspomagają ich wszechstronny rozwój, organizują zajęcia edukacyjne i wychowawcze. Oddziaływanie wychowawcze następuje poprzez indywidualny kontakt z wychowankiem, aktywność ruchową, aktywność artystyczną, tworzenie rodzinnego klimatu w grupach.

 Zapewniamy wychowankom :

  • całodobową opiekę wychowawczą przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w okresie trwania zajęć szkolnych
  • bardzo dobre warunki sanitarno – higieniczne
  • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
  • przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym
  • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, terapię, zajęcia sportowo – rekreacyjne
  • imprezy okolicznościowe, uroczystości związane z tradycjami chrześcijańskimi i kulturowymi