Internacie istnieje pięć  grupy wychowawczych: dwie dla dziewcząt i trzy dla chłopców. W każdej grupie pracują wykwalifikowani wychowawcy, którzy sprawują opiekę nad wychowankami, wspomagają ich wszechstronny rozwój, organizują zajęcia edukacyjne i wychowawcze. Oddziaływanie wychowawcze następuje poprzez indywidualny kontakt z wychowankiem, aktywność ruchową, aktywność artystyczną, tworzenie rodzinnego klimatu w grupach.


Zapewniamy wychowankom:

·       całodobową opiekę wychowawczą przez pięć dni w tygodniu, od  poniedziałku do piątku w okresie trwania zajęć szkolnych

·       bardzo dobre warunki sanitarno – higieniczne

·       dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

·       przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym

·       zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, terapię, zajęcia sportowo – rekreacyjne

·       imprezy okolicznościowe,

·       uroczystości związane z tradycjami chrześcijańskimi i kulturowymi