Witaj Szkoło !

Wracamy do Szkoły, Internatu i do zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka ! 😃 Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zajęciami stacjonarnymi, w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i pożegnania

W środę, 19 czerwca o godz. 8.00 O.Kamil odprawił Mszę św. na zakończenie Roku Szkolnego, dziękując za Bożą opiekę nad nami i prosząc o bezpieczne wakacje dla nas.

O godz. 9.00 w sali gimnastycznej odbyła się u nas Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2018/19. 😉 W tym dniu pożegnaliśmy absolwentów naszej Szkoły. S. Dyrektor Aniela i Pani Wicedyrektor Ania rozdały nam świadectwa i wyróżnienia a także specjalne podziękowania przekazały Rodzicom.Na koniec podziękowaliśmy i pożegnaliśmy s. Dyrektor Anielę i p. Małgosie z którymi się już nie zobaczymy w przyszłym Roku Szkolnym.

Zwieńczeniem tego dnia była pożegnalna agapa, na której pożegnaliśmy także i podziękowaliśmy za wiele lat pracy naszej P. Bogusi, która pełniła funkcję woźnej w naszej szkole. Po wakacjach nie zobaczymy się także z s.Werą i s. Immaculatą. Dziękujemy wszystkim Pracownikom odchodzącym i pozostającym za trud i poświęcenie w całym roku szkolnym 2018/2019

Wszystkim życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji 😉